มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร :: Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus.

กำจัดไวรัสด้วย Virus Removal Tool 2010

          โปรแกรม Kaspersky Virus Removal Tool มีไว้สำหรับกำจัดไวรัสเบื้องต้น ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรม Kaspersky 2010 ตัวเต็มเข้าไป ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรม Kaspersky 2010 ตัวเต็ม สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Kaspersky Virus Removal Tool ได้ที่ลิงค์

Kaspersky Virus Removal Tool V.11 2014   หรือ http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool < - - คลิก

 

การติดตั้งและใช้งาน Kaspersky Virus Removal Tool

          วิธีติดตั้งและสั่งสแกนไวรัสด้วยโปรแกรม Kaspersky Virus Removal Tool ทำดังนี้ 

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ setup ที่ดาวน์โหลดมา

 

2. คลิกปุ่ม Run

 

3. คลิกปุ่ม Next >

 

4. คลิกตัวเลือก I accept the agreement

5. คลิกปุ่ม Next >

 

6. คลิกปุ่ม Next > (โปรแกรมจะติดตั้ง โดยสร้างโฟลเดอร์อยู่บน Desktop)

 

7. โปรแกรมจะเริ่มติดตั้งลงในเครื่อง

 

8. เมื่อติดตั้งเสร็จ หน้าต่างโปรแกรม Kaspersky Virus Removal Tool จะแสดงขึ้นมา

9. คลิกเครื่องหมายถูกหน้ารูปแบบไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรว์ที่ต้องการสแกนไวรัส

10. คลิกปุ่ม Start scan เพื่อค้นหาและกำจัดไวรัส

 

เมื่อเลิกใช้งาน Kaspersky Virus Removal Tool

          เมื่อสแกนไวรัสเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ให้คุณออกจากโปรแกรมนี้ โดยสามารถ Uninstall ออกได้ทันที

1. คลิกปุ่ม Exit

 

2. คลิกปุ่ม Yes

 

3. คลิกปุ่ม Yes จากนั้นโปรแกรมจะถูกลบออก

 

4. คลิกปุ่ม Yes เครื่องจะรีสตาร์ท เมื่อเข้าสู่วินโดวส์อีกครั้ง ให้ติดตั้งโปรแกรม Kaspersky 2010 ตัวเต็ม

 

องค์ความรู้: