มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร :: Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus.

Setup Proftpd สำหรับทำเป็น FTP

1. Setup Proftpd  สำหรับทำเป็น  FTP

#  cd /usr/ports/ftp/proftpd

make install && make clean

ระบบจะให้เลือกค่าเพิ่ม  ไม่ต้องเลือกอะไร  กดแท็บไปที่  OK แล้วกดปุ่ม Enter  รอจนกว่า  FreeBSD จะติดตั้งโปรแกรม  proftpd เสร็จ  จะพบกับข้อความ  Cleaning .....

2. ปรับแต่ง  Proftpd

เข้าไปแก้   file proftpd   เพื่อให้เริ่มทำงานทุกครั้งที่บูต และอีกอย่างมันจะเปิดพอรต์ 21 ให้ด้วยเลย ไม่ต้องไปแก้ inetd.conflog#  nano /usr/local/etc/rc.d/proftpd

หาคำว่า   proftpd_enable=${proftpd_enable:-"NO"} 

แก้เป็น   proftpd_enable=${proftpd_enable:-"YES"}

แล้ว  บันทึกไฟล์ และออกจากการแก้ไข      เพื่อให้  user สามารถใช้งานได้เฉพาะ directory ของตนเองเท่านั้นจำเป็นต้องมีการแก้ไขไฟล์ proftpd.conf

log#  nano  /usr/loca/etc/proftpd.conf                       แก้ไขบรรทัดต่อไปนี้DefaultRoot      ~                          

อธิบาย  เอาเครื่องหมาย  #  ที่อยู่ข้างหน้าออก เพื่อป้องกันไม่ให้  user   ออกนอกเขตพื้นที่ของตัวเอง

AllowOverwrite       on

AllowStoreRestart    on            

เพิ่มคำสั่ง  AllowStoreRestart  on  เข้าไปเพื่อให้อัพโหลด  แบบ  resume ได้  (ต่อจากบรรทัด AllowOverwrite on)

เพื่อให้  user  chmod ได้  แก้ไขคำสั่ง

<Limit SITE_CHMOD>

  DenyAll

</Limit>

เป็น

<Limit  SITE_CHMOD>

  AllowAll

</Limit>

เพื่อให้   proftpd   ทำงานพร้อมกับเปิดเครื่อง

log#  echo 'proftpd_enable="YES"'  >>  /etc/rc.conf

log#  shutdown -r now

เพียงเท่านี้  Server  ของเราก็พร้อมให้บริการ  FTP SERVER  แล้วครับ

 

องค์ความรู้: