มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร :: Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus.

แก้ปัญหาไวรัส worm.win32.kido.ih และไวรัสตระกูล kido

ให้คุณแก้ไขปัญหาไวรัส worm.win32.kido.ih และ kido ตระกูลอื่นๆ โดยให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ : ก่อนใช้งานไฟล์ KK.exe ให้คุณหยุดการทำงานของฟังก์ชั่น File Anti-Virus โดยคลิก Setting, คลิก File Anti-Virus, ยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้า Enable File Anti-Virus แล้วคลิกปุ่ม OK

หรือ ให้หยุดการทำงานของโปรแกรม Kaspersky ไว้ชั่วคราวก่อน โดยให้คลิกขวาที่ไอคอน Kaspersky, คลิกเลือก Pause protection, คลิก Pause

1. ให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ kk.zip (ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 3.4.13) โดยคลิกลิงค์ด้านล่าง
http://support.kaspersky.com/downloads/utils/kk.zip  หรือ Download_kk3.4.13

2. คลิกปุ่ม Save

3. คลิกเลือกที่จัดเก็บไฟล์เป็นไดรว์ C: เท่านั้น

4. คลิกปุ่ม Save

5. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Open Folder

6. คลิกขวาบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

7. คลิก Extract Here (เครื่องของคุณต้องติดตั้งโปรแกรม Winrar แล้ว)

8. จากนั้นจะได้ไฟล์ชื่อ KK.exe ดังรูป

9. คลิกปุ่ม start

10. คลิก Run...

11. พิมพ์ cmd ในช่อง

12. คลิกปุ่ม OK

13. พิมพ์ cd\ แล้วกดปุ่ม Enter

14. พิมพ์ kk.exe -f -r -y -v แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะเริ่มค้นหาและกำจัดไวรัสตระกูล kido

15. รอให้สแกนไฟล์ไปจนเสร็จ จะแสดงผลที่ตรวจสอบได้

16. รีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง

17. อัพเดทวินโดวส์ XP โดยดาวน์โหลดไฟล์ XP_Update.zip จากลิงค์ด้านล่าง

windows_xpsp3 < - - คลิก

เมื่อแตก zip จะได้ไฟล์ 3 ไฟล์ ให้อัพเดทเรียงตามลำดับดังนี้

     17.1 - WindowsXP-KB957097-x86-ENU.exe
     17.2 - WindowsXP-KB958644-x86-ENU.exe
     17.3 - WindowsXP-KB958687-x86-ENU.exe

18. นอกจากนี้ ยังมีไฟล์ของวินโดวส์ที่ต้องอัพเดทเพื่ออุดช่องโหว่ของวินโดวส์อีก ให้ดาวน์โหลดมาติดตั้งดังนี้

18.1 - Security Update for Windows XP (KB923561)

18.2 - Security Update for Windows XP (KB960803)

18.3 - Security Update for Windows XP (KB958690)

18.4 - Security Update for Windows XP (KB958687)

18.5 - Security Update for Windows XP (KB952004)

18.6 - Security Update for Windows XP (KB956572)

18.7 - Security Update for Windows XP (KB960225)

18.8 - Security Update for Windows XP (KB961373)

19. สำหรับวินโดวส์ Vista ให้อัพเดทด้วยไฟล์ในลิงค์ด้านล่าง

- Security Update for Windows Vista (KB959426)

หมายเหตุ : เมื่ออัพเดทครบทุกไฟล์แล้ว ให้สแกนไวรัสด้วยโปรแกรม Kaspersky อีกครั้ง

Credits : http://webmonster.sapaan.net/windows-xp-tips-tricks/patch-update-microsoft-for-solution-generic-host-process-for-win32-services-has-encountered-a-problem.html

องค์ความรู้: