มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร :: Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus.

ด้านเครือข่าย

งานบริการด้านระบบเครือข่าย

การติดตั้งและใช้งาน RMUTi VPN

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Windows XP

ยืนยันตัวตนจาก MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

MAC Authentication คือการล๊อกอินเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ โดยยืนยันตัวตนจาก MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร http://www.skc.rmuti.ac.th

การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต

นโยบายและข้อตกลงการใช้บริการ "บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"

หน้า

Subscribe to RSS - ด้านเครือข่าย