มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร :: Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus.

โดนไวรัส แล้วโฟลเดอร์ในแฟลซไดรว์ถูกซ่อนไว้ แก้กลับไม่ได้

         หากแฟลซไดรว์ของคุณติดไวรัสประเภทซ่อนโฟลเดอร์ ให้คุณสแกนไวรัสด้วยโปรแกรม Kaspersky เพื่อให้จัดการไวรัสให้เรียบร้อยก่อน แต่โฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้เหล่านั้นอาจจะยังไม่สามารถทำให้แสดงผลตามปกติได้ (ปรับ Folder Option ให้แสดงผล Hidden file แล้ว) ซึ่งจะเป็นสีจางๆ ดังรูปด้านบน

          และหากคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์ เพื่อเปลี่ยน Properties ให้ยกเลิก Hidden (การซ่อน) แต่กลับไม่สามารถทำได้ ให้คุณแก้ปัญหาโดยใช้คำสั่ง DOS ด้วยวิธีดังนี้

1. คลิกปุ่ม start

2. คลิก Run...

 

3. พิมพ์ cmd

4. คลิกปุ่ม OK

 

5. พิมพ์ชื่อไดรว์ของแฟลซไดรว์ เช่น ถ้าเป็นไดรว์ k ก็ให้พิมพ์ k: แล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด

6. พิมพ์ attrib -s -h -r /s /d หรือ attrib/D /S -S -H *.* แล้วกดปุ่ม Enter

7. รอจนแสดงเคอร์เซอร์ดังรูป จากนั้นให้ปิดหน้าต่างนี้

 

8. เมื่อกลับไปดูที่ไดรว์ของแฟลซไดรว์ จะพบว่า โฟลเดอร์กลับมาแสดงผลตามปกติแล้ว

องค์ความรู้: